Ναοὺμ ὁ Φωτιστὴς Βουλγαρίας

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 23

Blessed Feast Day

Share the feast of Ναοὺμ ὁ Φωτιστὴς Βουλγαρίας with an icon greeting ecard.