Αὐξέντιος καὶ οἱ 16 σὺν αὐτῳ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Αὐξέντιος καὶ οἱ 16 σὺν αὐτῳ with an icon greeting ecard.