Ταϊσίας της πρώην πόρνης

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ταϊσίας της πρώην πόρνης with an icon greeting ecard.