Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Ἐρημίτου

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Ἐρημίτου with an icon greeting ecard.