Ἰωάννης ὁ Χοζεβίτης

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰωάννης ὁ Χοζεβίτης with an icon greeting ecard.