Νεομάρτυρος Ἰωάννου, τοῦ ἐκ Σφακίων

english ελληνικά
Print

Σεπτεμβρίου 15

Blessed Feast Day

Share the feast of Νεομάρτυρος Ἰωάννου, τοῦ ἐκ Σφακίων with an icon greeting ecard.

Online Chapel