Ανανίας ἐκ τῶν 70

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Ανανίου Αποστόλου

Second Tone

Ο εν πρεσβείαις θερμότατος αντιλήπτωρ, καί τοίς αιτούσι ταχύτατα υπακουων, δέξαι τήν δέησιν Ανανία ημών, καί τόν Χριστόν δυσώπει τού ελεήσαι ημάς, τόν μόνον Αγίοις δοξαζόμενον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ανανίας ἐκ τῶν 70 with an icon greeting ecard.