853 μάρτυρες, οι εκ τής θράκης, εν τή θαλάσση τελειούνται

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of 853 μάρτυρες, οι εκ τής θράκης, εν τή θαλάσση τελειούνται with an icon greeting ecard.