Ἀνθοῦσα ἡ ὁμολογήτρια

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀνθοῦσα ἡ ὁμολογήτρια with an icon greeting ecard.