Νεομάρτυς Θεόφιλος τοῦ Ζακυνθίου

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Νεομάρτυς Θεόφιλος τοῦ Ζακυνθίου with an icon greeting ecard.