Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης, και Ολυμπια, των εν Λέσβω

English Ελληνικά Print

Απριλίου 9

Blessed Feast Day

Share the feast of Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης, και Ολυμπια, των εν Λέσβω with an icon greeting ecard.