Ἰσαὰκ ὁ Σύρος

English Ελληνικά Print

Ιανουαρίου 28

Ανάγνωσμα

Ἔζησε τὸν 6ο αἰώνα μ.Χ. Δὲν ἔχουμε περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸν βίο τοῦ Ὁσίου Ἰσαάκ.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰσαὰκ ὁ Σύρος with an icon greeting ecard.