Ὅσιος Πέτρος ὁ Αἰγύπτιος

English Ελληνικά Print

Ανάγνωσμα

 

Ὁ Ἅγιος Πέτρος ἦταν μοναχὸς καὶ μαθητὴς τοῦ Ἀββᾶ Λὼτ καὶ κοιμήθηκε ὁσίως μὲ εἰρήνη.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὅσιος Πέτρος ὁ Αἰγύπτιος with an icon greeting ecard.