Ραφαήλ, ἐπίσκοπος τοῦ Μπρούκλην

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ραφαήλ, ἐπίσκοπος τοῦ Μπρούκλην with an icon greeting ecard.