Μωϋσῆς Αἰθίοπας

english ελληνικά
Print

Αυγούστου 28

Κοντάκιον Μωϋσέως Αιθίοπος

Fourth Tone

Αιθιόπων πρόσωπα, απορραπίσας, νοητών ανέλαμψας, καθάπερ ήλιος φαιδρός, φωταγωγών τάς ψυχάς ημών, τών σέ τιμώντων, Μωσή παμμακάριστε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μωϋσῆς Αἰθίοπας with an icon greeting ecard.

Online Chapel