Βαρθολομαῖος Ἀπόστολος

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 25

Apolytikion of Apostle Bartholomew

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Βαρθολομαῖος Ἀπόστολος with an icon greeting ecard.