Σαμουήλ Προφήτης

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 20

Ἀπολυτίκιον Σαμουήλ Προφήτου

Second Tone

Τού Προφήτου σου Σαμουήλ τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σαμουήλ Προφήτης with an icon greeting ecard.