Αἱμιλιανὸς ὁ Ὁμολογητής

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 8

Κοντάκιον Αἱμιλιανὸς ὁ Ὁμολογητής

Fourth Tone

Ιερωσύνης κεκτημένος τήν χάριν, ομολογίας τοίς αγώσιν εμπρέπεις, ως φύλαξ προϊστάμενος δογμάτων τών ορθών, χαίρων γάρ υπέμεινας, εξορίας καί θλίψεις, υπέρ τής εν σώματι, τού Σωτήρος Εικόνος, όν εκδυσώπει, Αιμιλιανέ, υπέρ τών πίστει τιμώντων τήν μνήμην σου.