Ευσεβούς βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ευσεβούς βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού with an icon greeting ecard.