Φωκᾶς Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Φωκά Μάρτυρος

Plagal of the Fourth Tone

Ως θησαυρόν ανέκλειπτον, τής δωρεάς τού Πνεύματος, τών ιερών σου λειψάνων τήν λάρνακα, περικυκλούντες ένδοξε, δυχικών νοσημάτων, καί παντοίων παθών ιάσεις λαμβάνομεν, Φωκά ανευφημούντες, τά θειά σου κατορθώματα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Φωκᾶς Μάρτυς with an icon greeting ecard.