Δῖος, ὁ ἐκ τῆς Αντιοχείας

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Δίου Οσίου

Second Tone

Αγνεία ψυχής, ενθέως οπλισάμενος, καί άπαυστον ευχήν, ως λόγχην χειρισάμενος, κραταιώς διέκοψας, τών δαιμόνων Δίε τάς φάλαγγας, θαυματουργέ Πατήρ ημών, πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Δῖος, ὁ ἐκ τῆς Αντιοχείας with an icon greeting ecard.