Ὅσιος Στέφανος τοῦ Σαββαΐτου

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Στεφάνου Οσίου

Third Tone

Ασκητών ομότροπος, γεγενημένος θεόφρον, Ιεράρχης όσιος, παρά Θεού προεβλήθης, άπασαν, τήν Εκκλησίαν καταφειδρύνων, σύριγγι, τής θεοπνεύστου σου Πάτερ γλώσσης, διά τούτό σε τιμώμεν, ως Θεού μύστην, Στέφανε όσιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὅσιος Στέφανος τοῦ Σαββαΐτου with an icon greeting ecard.