Ὄλγα ἡ Ἰσαπόστολος

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Όλγας Ισαποστόλου

Fourth Tone

Ως ηώς πολύφωτος τής ευσεβείας, τώ σώ έθνει δέδειξαι, Ὄλγα θεόφρον βασιλίς, Ευαγγελίου τήν έλλαμψιν, εν τή ψυχή σου δεχθείσα πανεύφημε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὄλγα ἡ Ἰσαπόστολος with an icon greeting ecard.