Ἐλισάβετ, καί Ζαχαρίας

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 24

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἐλισάβετ, καί Ζαχαρίας with an icon greeting ecard.