Συμεὼν ὁ Νέος θεολόγος

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Συμεὼν ὁ Νέος θεολόγος

Third Tone

Θείαν έλλαμψιν, Συμεών Πάτερ, εισδεξάμενος, εν τή ψυχή σου, φωστήρ εν κόσμω εδείχθης λαμπρότατος, διασκεδάζων αυτού τήν σκοτόμαινιαν, καί πάντας πείθων ζητείν ήν απώλεσαν, χάριν Πνεύματος. Αυτόν εκτενώς ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Συμεὼν ὁ Νέος θεολόγος with an icon greeting ecard.