Ἱερομάρτυρος Παγκρατίος, Ἐπισκόπου Ταυρομενίας

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Παγκρατίου Ιερομάρτυρος

Third Tone

Ειληφόως Παγκράτιε, ως Αποστόλων ομόπνους, τού Αγίου Πνεύματος, τάς μυστικάς ενεργείας, έλαμψας, θεογνωσίαν τοίς εν τή Δύσει, ήλασας, τής αθεῒας τήν σκοτομήνην, καί νομίμως εναθλήσας, πρός φέγγος ήρθης, τής ανεσπέρου ζωής.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἱερομάρτυρος Παγκρατίος, Ἐπισκόπου Ταυρομενίας with an icon greeting ecard.