Ὅσιος Θωμᾶς

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Θωμά Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Ώς τού Σωτήρος οπαδόν καί φίλον γνήσιον, καί τών Οσίων μιμητήν καί ακροθίνιον, ανυμνούμεν σε αξίως Θωμά θεόφρον. Σύ γάρ ώφθης απαθείας ενδιαίτημα, καί θαυμάτων αυτουργός εκ θείας χάριτος, τοίς βοώσί σοι, χαίροις Πάτερ τρισόλβιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὅσιος Θωμᾶς with an icon greeting ecard.