Ἰουβενάλιος, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰουβενάλιος, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων with an icon greeting ecard.