Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 43/11

15 Μαρτίου 2011

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί και ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ καρδιά μας εἶναι γεμάτη λύπη καί συμπόνοια καθώς παρακολουθοῦμε τίς εἰκόνες ἀποκαλύψεως τῆς μαζικῆς καταστροφῆς καί πόνου οἱ ὁποῖες ἀκολούθησαν τόν σεισμό καί το τσουνάμι πού ἔπληξε τήν Ἰαπωνία τήν περασμένη Παρασκευή. Προσπαθώντας νά ἀντιμετωπίσουμε αὐτή τήν ἱστορικοῦ μεγέθους τραγωδία, δέν μποροῦμε νά ἀρθρώσουμε λόγο βλέποντας τήν ἔκταση τῆς καταστροφῆς καί τήν δοκιμασία τόσων πολλῶν ἀνθρώπων. Ὅμως, ἡ πίστη μας στόν ἐλεήμονα Θεό μᾶς ὁδηγεῖ νά κινηθοῦμε πρός κάλυψη τῶν ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν προσευχόμενοι καί ἐνεργώντας πρός τήν κατεύθυνση τῆς διατηρήσεως τῆς ζωῆς καί τῆς προσφορᾶς ἀνακουφίσεως σέ μία χρονική συγκυρία τεράστιας ἀπώλειας.

Γιά τούς ἀνθρώπους τῆς Ἰαπωνίας παρακαλῶ τό θεοσεβές ποίμνιο τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς πρωτίστως καί κυρίως, νά προσευχηθῇ. Ἄς ἑνώσουμε τίς προσευχές μας μέ τίς προσευχές τόσων ἄλλων ἀνθρώπων ἀνά τόν κόσμο ζητώντας ἀπό τόν Θεό νά τούς δίδῃ παρηγοριά σ’ αὐτές τίς ὧρες τοῦ πόνου. Ἄς προσευχηθοῦμε νά τούς δοθῇ νέα πηγή δυνάμεως καί ἐλπίδος, ὥστε νά ἀποκατασταθοῦν οἱ ζωές των καί νά μπορέσουν νά ἐπανενωθοῦν φίλοι καί οἰκογένειες. Προσευχόμεθα, ἐπίσης, καί γιά τόν περιορισμό τῆς τρομακτικῆς βλάβης ἡ ὁποία δημιουργήθηκε ἀπό τήν δυσλειτουργία τῶν πυρηνικῶν ἐργοστασίων τῆς περιοχῆς. Ἰδιαιτέρως προσευχόμεθα γιά τήν αἰωνία ἀνάπαυση τῶν ἀμέτρητων θυμάτων τῆς καταστροφῆς αὐτῆς.

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ζωῆς καί τῶν κοινοτήτων θά ἀπαιτήσῃ τήν σύμπραξη ὁλόκληρης τῆς παγκόσμιας κοινότητας. Σᾶς παροτρύνω νά βοηθήσετε τήν ὀργάνωση Διεθνής Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ὀργάνωση Φιλανθρωπίας (I.O.C.C., www.iocc.org) ἤ ἄλλες τοπικές ἤ ἐθνικές ὀργανώσεις ὅπως ὁ Ἐρυθρός Σταυρός, ὅπως τόσοι πολλοί ἀπό ἐσᾶς συνηθίζετε, ἀνταποκρινόμενοι σέ ἀνάγκες ἀνά τόν κόσμο. Σᾶς παρακαλῶ νά ἐπιλέξετε τόν ὀργανισμό τῆς ἀρεσκείας σας γιά νά προσφέρετε τή βοήθειά σας. Δώσετε γενναιόδωρα μέ ἀγάπη, διότι μέσα ἀπ’ αὐτή τήν δωρεά ἔχουμε τήν δυνατότητα νά προσφέρουμε μαρτυρία τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Μέ πατρική ἀγάπη ἐν Αὐτῷ,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals