Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ἀριθ. Πρωτ.: 22/19

11 Μαρτίου 2019

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Εὑρισκόμενοι στήν ἔναρξη τῆς εὐλογημένης περιόδου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προσκαλούμεθα  σέ μιά περίοδο ἔντονης προσευχῆς, νηστείας καί διακονίας γιά νά ἔρθουμε πιό κοντά στόν Θεό, νά κοινωνήσουμε μαζί Του καί νά βιώσουμε τή χάρη Του  ἀναλογιζόμενοι τήν ζωή μας καί τή σχέση μας μαζί Του.   Στή διαδρομή αὐτή ἀντιμετωπίζουμε τήν πρόκληση νά ἀναγνωρίσουμε αὐτό πού μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Θεό καί τό θέλημά Του. Ταυτόχρονα, ὅμως, μᾶς ἀποκαλύπτεται ἡ δυνατότητα καί ὁ τρόπος γιά νά ὑπερνικήσουμε αὐτό τό χωρισμό.

            Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀσφαλῶς ἀποτελεῖ πρόκληση πού τήν βιώνουμε στήν διάρκεια τῶν ἑβδομάδων της.  Γνωρίζουμε ὅτι ὅπως εἰσερχόμεθα σέ αὐτή τήν ἱερή περίοδο θά ἐφοδιασθοῦμε μέ τά μέσα γιά νά ἀντιμετωπίσουμε αὐτές τίς προκλήσεις. Πρόκειται γιά περίοδο ἡ ὁποία μᾶς δίνει περισσότερες εὐκαιρίες γιά λατρεία καί πολλές χρονικές στιγμές στή διάρκεια τῆς παλίρροιας καί ἄμπωτης τῆς καθημερινῆς ζωῆς μας γιά νά συγκεντρωθοῦμε καί νά κοινωνήσουμε μέ τόν Θεό. Καλούμεθα νά προσευχόμεθα συχνότερα, νά ἀφιερώνουμε περισσότερο χρόνο κάθε μέρα γιά νά μιλοῦμε στόν Θεό, βεβαιώνοντας ὅτι ὁ Θεός εἶναι παρών καί μᾶς ἀκούει. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὁδηγεῖ στή νηστεία, στήν ἀποχή ἀπό τήν ὑπερβολική κατανάλωση τροφῶν ὅπως καί στήν ἀποφυγή συγκεκριμένων τροφῶν ὡς δείκτη ζωῆς μετρημένης καί διακριτικῆς ἡ ὁποία τοποθετεῖ τήν ἁγιότητα καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ πάνω ἀπ’ ὅλα.

            Οἱ πρακτικές αὐτές τῆς πίστεώς μας βοηθοῦν στό νά ἀποκαλύπτεται ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ σέ ὁ,τιδήποτε κάνουμε. Διά τῆς μετανοίας μας, προετοιμαζόμεθα νά συγχωρήσουμε τούς ἄλλους. Διά τῆς μεταμελείας μας, ἀποδεικνύουμε τή δύναμη τῆς πλήρους ὑποταγῆς στό Θεό. Διά τῆς ἀφιερώσεως τοῦ χρόνου μας στήν προσευχή καί τή λατρεία, ἐπιβεβαιώνουμε τόν ἀληθινό σκοπό καί σημασία τῆς ζωῆς. Διά τῆς ὑπακοῆς στό θέλημά Του, ὁδηγούμεθα στή διακονία ἀνθρώπων πού βρίσκονται σέ καταστάσεις ἀνάγκης.  Διά τῆς δεσμεύσεώς μας πρός τόν Θεό, ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή μᾶς προετοιμάζει νά ὑπερνικήσουμε ὁ,τιδήποτε χωρίζει ἐμᾶς καί τούς ἄλλους ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

            Ἡ ἁγία αὐτή περίοδος ἀποτελεῖ ἀκόμη ὁδηγό πού μᾶς καθοδηγεῖ σέ πνευματικό ταξίδι. Πρόκειται περί πνευματικοῦ ταξιδίου τό ὁποῖο μᾶς κατευθύνει στή χαρά καί τό φῶς.  Γι’αὐτό ψάλλουμε,   Τς ρετς τρυφντες το Πνεύµατος, ν ας διατελοντες πόθ, ξιωθείηµεν πάντες, κατιδεν τ πάνσεπτον Πάθος Χριστο το Θεο, κα τ γιον Πάσχα, πνευµατικς ναγαλλιώµενοι (Ὕμνος τοῦ Ἑσπερινοῦ). Πρόκειται ἐπίσης περί ταξιδίου τῆς ζωῆς μας στήν εὐλογία τῆς αἰωνιότητος καί κοινωνίας μέ τόν Θεό. Καθώς εἰσερχόμεθα σέ αὐτή τήν ἱερά καί ἁγία περίοδο, προσεύχομαι νά γεμίσετε μέ δύναμη καί χάρη γιά τό Σαρακοστιανό ταξίδι. Εἴθε τό ταξίδι αὐτό νά συνεχίσῃ νά σᾶς ἐφοδιάζῃ μέ ὅλα ὅσα χρειάζεσθε γιά νά ὁλοκληρώσετε τήν πορεία σας πρός τό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα, καί, τελικά στήν εὐλογημένη κατάσταση τῆς αἰωνίου ἑνώσεως μέ τόν Θεό.   

 

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

+ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals