Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Νέας Υόρκης, Νέας Ιερσέης, Κονέκτικατ, Πενσυλβάνιας, Ντέλαγουέρ και Μέρυλαντ.

Ἀριθ. Πρωτ. 32/03

30 Μαρτίου 2003
Παρέλαση Eθνικής Ανεξαρτησίας

Ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Κάθε χρόνο, τήν 25η Μαρτίου οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἀνά τήν ὑφήλιο συγκεντρώνονται μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά νά ἑορτάσουν τήν Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Γιά τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἡ ἡμέρα αὐτή ἔχει ἐπιπρόσθετη σημασία διότι ἀναφέρεται στόν ἡρωϊκό ἀγῶνα τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους τό 1821 γιά ἐλευθερία καί ἀνεξαρτησία. Πρός τιμήν αὐτοῦ τοῦ σπουδαίου γεγονότος ἡ Παρέλαση τῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Νέας Ὑόρκης θά πραγματοποιηθῇ στίς 30 Μαρτίου 2003, στίς 1:00 μ.μ. Στήν Παρέλαση αὐτή ἐνθέρμως καλῶ ὅλους νά δώσουν τό «παρών» μέ μιά ἐνθουσιώδη συμμετοχή.

Τήν ἡμέρα αὐτή θά παρελάσουμε στήν ἱστορική Πέμπτη Λεωφόρο τοῦ Μανχάταν ὡς μία Ἑλληνορθόδοξη οἰκογένεια, διαδηλώνοντας στήν κοινωνία μας, μιά κοινωνία πάσης φυλῆς, πολιτισμοῦ καί θρησκείας, τή σπουδαιότητα τῆς Ἑλληνικῆς μας κληρονομιᾶς καί τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Στόν σύγχρονο κόσμο μας, ὁ ὁποῖος πολιορκεῖται ἀπό ἀπειλές τρομοκρατίας καί πολέμου, ἡ κληρονομιά καί ἡ πίστη μας ὑποστηρίζουν τίς ἀρετές τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἐλπίδος γιά τήν λυτρωτική παρουσία τοῦ Θεοῦ, καί τῆς ἀγάπης γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Οἱ ἀρετές αὐτές εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητες γιά τήν προώθηση τῆς εἰρήνης, τήν ἐγκαθίδρυση τῆς δικαιοσύνης καί τήν καλλιέργεια σχέσεων άγάπης μέ τόν Θεό καί μεταξύ μας.

Ἐπίσης, τήν ἡμέρα αὐτή, καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἐθνική Ἀνεξαρτησία, τιμοῦμε ἐκείνους τούς εὐγενεῖς Ἕλληνες πού θυσίασαν τήν ζωή των γιά τήν διαφύλαξη τῶν ἰδίων αὐτῶν ἀξιῶν ἐπί τῶν ὁποίων στηρίζεται τό μεγάλο Ἀμερικανικό ἔθνος μας καί στίς ὁποῖες προσβλέπει ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα. Εἴθε ἡ παρέλασή μας νά εἶναι πλήρης χαρᾶς καί εὐγνωμοσύνης.  Καί εἴθε νά μείνουμε σταθεροί ἔναντι τῆς ἱερᾶς εὐθύνης μας νά μεταδώσουμε τήν κληρονομιά καί πίστη μας στούς συνανθρώπους μας.

Με πατρική εν Χριστώ αγάπη,
† ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος