Ελληνικά English

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Χριστός Ἀνέστη!

            Ἐν μέσῳ τῆς χαρᾶς τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπικοινωνῶ μαζί σας σχετικῶς πρός τό ἔργο τοῦ Ἑλληνο-Ἀμερικανικοῦ Προοδευτικοῦ Συλλόγου (AHEPA). Ἀπό τήν ἵδρυσή της τό 1922, ἡ ΑHEPA ἔχει διακριθεῖ ὡς ὀργανισμός πλήρως ἀφοσιωμένος στήν πρόοδο τῆς Ὁμογενείας. Μέσα σ' αὐτές τίς πολλές δεκαετίες, τά μέλη τῆς ΑHEPA ἔχουν συνδράμει σημαντικά τήν Ἀμερικανική κοινωνία μας μέ τή θεσμοθέτηση προγραμμάτων πού προάγουν τήν ἐκπαίδευση, τήν φιλανθρωπία καί τήν κοινωνική εὐθύνη. Ἐπίσης, ἡ μαρτυρία πού προσφέρει ἡ ΑHEPA στά παγκόσμια ἰδανικά τῆς Ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς μας καί τῆς ἀγάπης μας γιά τήν ἐλευθερία ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος ἄγγιξε ἀνθρώπους ὅλων τῶν φυλῶν, πολιτισμῶν καί θρησκειῶν πού ζοῦν στήν ἀγαπημένη μας χώρα.

            Ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ζῶντες στήν Ἀμερική, εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τήν Ἑλληνική κληρονομιά μας, τήν ἐλευθερία μας καί, ἰδιαιτέρως, τήν πίστη μας, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ τήν Ἀρχιεπισκοπή μας στήν προώθηση τῆς ἐκπαιδευτικῆς καί φιλανθρωπικῆς προσπαθείας καί στή συνένωση κοινοτήτων καί οἰκογενειῶν ἐν Χριστῷ. Ἐνισχυόμεθα, ἐπίσης, ἀπό τό συνεχιζόμενο καλό ἔργο τῆς ΑHEPA, τό ὁποῖο ὑπηρετεῖ τήν κληρονομιά καί τήν πίστη μας καί συνεχίζει νά καλλιεργῇ τήν ὑψηλή πολιτιστική ποιότητα μέσα ἀπό τίς πολλές τοπικές μονάδες της στήν Ἀμερική καί τό ἐξωτερικό.

            Ὡς ἐκ τούτου καί εἰς ἀναγνώριση τῆς συνεχιζομένης προσφορᾶς αὐτῆς τῆς προοδευτικῆς ὀργανώσεως πρός ὄφελος τῆς κληρονομιᾶς μας καί τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, ἡ Κυριακή, 15 Μα ΐ ου 2005 ἀνακηρύσσεται Κυριακή τῆς ΑHEPA. Σᾶς προσκαλῶ νά προσευχηθῆτε καί νά ὑποστηρίξετε τόσο τίς τοπικές μονάδες τῆς ΑHEPA ὅσο καί τήν ἐθνική ὀργάνωση, καθώς ἐργαζόμεθα ἀπό κοινοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ καί τῷ φωτί τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας.

Μέ πατρική ἀγάπη ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals