Ἀριθ. Πρωτ. 38 / 13


25 Μαρτίου 2013

Παρέλαση Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας


Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν Πολιτειῶν Νέας Ὑόρκης, Νέας Ἰερσέης καί Κονέκτικατ.

Προσφιλεῖς μου Ὁμογενεῖς,

Γιά μιάν ἀκόμη φορά προσμένουμε μέ ἐνθουσιασμό καί χαρά τόν ὑπέροχο ἑορτασμό τῆς Ἡμέρας Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας διά τῆς συμμετοχῆς μας στήν ἐτήσια παρέλαση ἐπί τῆς 5ης Λεωφόρου στό Μανχάτταν. Ἡ παρέλαση ἐφέτος θά γίνῃ στίς 7 Ἀπριλίου, καί θερμότατα προσκαλῶ καί παρακινῶ ὅλες τίς κοινότητες καί τούς ὀργανισμούς νά συμμετάσχετε πλήρως καί ἐνθουσιωδῶς σέ αὐτή τήν πολύ σημαντική ἐκδήλωση.

Ἡ παρέλασή μας ἀποτελεῖ μοναδική μαρτυρία τῆς πίστεως καί τῆς Ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς μας. Καθώς θά παρελαύνουμε, θά τιμήσουμε τόν ἀγώνα τῶν προπατόρων καί προγόνων μας οἱ ὁποῖοι ἔκαναν μεγάλες θυσίες γιά νά ἐγκαθιδρύσουν τήν ἐλευθερία στήν πατρίδα μας μετά ἀπό τέσσερις αἰῶνες ὑπό ξένη κατοχή. Ἡ πίστη στόν Θεό, ἡ ἀφοσίωση στό θέλημά Του, καί ἡ συνειδητοποίηση τῆς μεγάλης δυνάμεως καί σοφίας Του ἐνέπνευσαν τούς προγόνους μας νά διεκδικήσουν ἐλευθερία, δικαιοσύνη, ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καί δημιουργική ζωή. Βεβαίως, αὐτά ὑπῆρξαν πόθοι πολλῶν γενεῶν πού ὑπέφεραν ὑπό κατοχή καί καταπίεση. Ἀλλά, τό 1821 αὐτές οἱ εὐλογίες τῆς ἐλευθερίας ἄρχισαν νά γίνονται πραγματικότητα γιά τούς Ἕλληνες. Τήν ἡμέρα αὐτή, ἐνθυμούμενοι τήν προσφορά των, θά ἐπιβεβαιώσουμε τήν δύναμη τῆς πίστεως στόν Θεό καί θά προσφέρουμε ἐνθουσιώδη μαρτυρία αὐτῆς τῆς πίστεως καί τῆς πολύτιμης κληρονομιᾶς μας ὡς Ἕλληνες.

Καθώς ἑτοιμαζόμαστε δυναμικά γιά τήν παρέλαση καί τόν πανηγυρισμό, ἄς σκεφθοῦμε πῶς αὐτό τό γεγονός μπορεῖ νά ἐμπνεύσῃ καί νά ὁδηγήσῃ τήν νεολαία καί τά παιδιά. Μέ τόν ἑορτασμό τῆς Ἡμέρας Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας καί τῆς Παρελάσεως, ἔχουμε τήν εὐλογημένη εὐκαιρία πλήρεις δυνάμεως καί ἐνθουσιασμοῦ νά διδάξουμε τή νεολαία μας καί τά παιδιά μας τήν σπουδαιότητα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου κληρονομιᾶς μας καί τόν ζωτικό ρόλο πού ἡ πίστη μας ἔπαιξε στήν διαμόρφωση τῆς Ἑλληνορ-θοδόξου ταυτότητός μας. Ἄς μήν λείψῃ κανείς. Ἄς εἴμεθα ὅλοι παρόντες στήν Παρέλαση στίς 7 Ἀπριλίου καί ἄς διακηρύξουμε μέ δυνατές φωνές τήν προσήλωσή μας στίς αἰώνιες καί παγκόσμιες ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού εἶναι ἡ ἐλευθερία καί δικαιοσύνη, καί στήν πίστη μας στήν ἀναζωογονητική δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος