Αρχιεπισκοπικη Εγκυκλιος της Εορτης του Αγιου Φωτιου και Ημερας του Ιερου Προσκυνηματος του Αγιου Φωτιου

1/25/2005

Ἀριθ. Πρωτ. 06 / 05

6 Φεβρουαρίου 2005

Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φωτίου καί

Ἡμέρα τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

            Τήν 6η Φεβρουαρίου ἑορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τόν ἔνατο αἰῶνα. Ἡ συμβολή τοῦ Ἁγίου Φωτίου στήν Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία ἐν γένει ὑπῆρξε πράγματι ἀξιοθαύμαστη. Μορφή κορυφαίας πνευματικῆς ἱκανότητος, ὁ Ἱερός Φώτιος ἔπαιξε ἀποφασιστικό ρόλο στήν ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως ἔναντι τῶν αἱρέσεων. Τόν τιμοῦμε γιά τήν ἀξιοθαύμαστη διορατικότητά του καί τήν ἀποδοχή ἐκ μέρους του ἄλλων πολιτισμῶν, ὅπως φαίνεται στήν ἀποστολή πού πραγματοποίησε τῶν σεβασμίων Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου στίς Σλαυικές Χῶρες προκειμένου νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο καί νά μοιρασθοῦν τούς θησαυρούς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

 

            Ἁρμόζει, λοιπόν, στό Ἱερό Προσκύνημα τό εὑρισκόμενο στόν  Ἅγιο Αὐγουστῖνο τῆς Φλόριδας, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ σημαντικό  ἵδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, νά φέρῃ τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Φωτίου. Ἡ ἀποστολή τοῦ Προσκυνήματος αὐτοῦ εἶναι νά προσφέρῃ τήν μαρτυρία τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τήν ὁποία οἱ πρῶτοι Ἕλληνες μετανάστες ἔφεραν στήν Ἀμερική τόν δέκατο ὄγδοο αἰῶνα. Οἱ ἱστορίες πού ἀναφέρονται στίς πολλές δυσκολίες τίς ὁποῖες ἀντιμετώπισαν καί ὑπερνίκησαν οἱ 400 ἐκεῖνοι Ἕλληνες πού ἔφθασαν στίς ἀκτές τῆς Φλόριδας τό 1786 ἐξακολουθοῦν νά ἀντηχοῦν στίς καρδιές ὅλων τῶν ἀνθρώπων πού ἀγαποῦν τήν ἐλευθερία. Σήμερα, τό Ἱερό Προσκύνημα, στέκει ὡς ζωντανή μαρτυρία καί μνημεῖο τῆς ὑπομονῆς, τοῦ θάρρους, ἀλλά, περισσότερο, τῆς πίστεως τῶν πρώτων μεταναστῶν.

 

            Ἡ ζωή μας, ὡς Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στήν Ἀμερική, ἔχει διαμορφωθεῖ κατά μέγιστο βαθμό ἀπό τίς ἐμπειρίες τῶν πρωτοπόρων προγόνων μας, στούς ὁποίους εἴμεθα εὐγνώμονες γιά τίς θυσίες των, οἱ ὁποῖες πράγματι ἔχουν ἐμπλουτίσει τίς ζωές γενεῶν Ἑλληνορθοδόξων οἰκογενειῶν ἀνά τήν Ἀμερική. Πολλοί πιστοί ἀπό ὅλη τήν ἐπικράτεια ἐπισκέπτονται τό Ἱερό Προσκύνημα κάθε χρόνο, γιά ν' ἀποτίσουν φόρο τιμῆς καί νά συμμετάσχουν στή ζωντανή μαρτυρία καί διακονία του. Ὅπως καί τά προηγούμενα χρόνια, ἔτσι καί ἐφέτος τήν Κυριακή στίς 6 Φεβρουαρίου ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας θά ἡγηθῇ προσπαθείας συγκεντρώσεως πόρων γιά τή συνεχιζομένη πρόοδο τῆς διακονίας τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίου Φωτίου. Οἱ εἰσφορές σας θά βοηθήσουν ἄμεσα τή γενική λειτουργία τοῦ Προσκυνήματος, οὕτως ὥστε νά ἀποτελῇ πάντοτε φάρο ἐλπίδος καί ἐμπνεύσεως, καταγράφοντας τήν δυναμική καί σφύζουσα ἱστορία τῆς πίστεως καί τοῦ πολιτισμοῦ μας στήν Ἀμερική, τά ὁποῖα ἀφειδῶς μοιραζόμεθα μέ τούς συνανθρώπους μας.

 

            Μέ τήν συμπαράστασή σας, καί μέ τό καθοδηγητικό χέρι τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ, τό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου θά συνεχίσει τήν πορεία του πρός ἕνα φωτεινότερο καί ἀκμαιότερο μέλλον, προσφέροντας τό φῶς τῆς ἀληθείας στούς ἀνθρώπους ἔτσι ὥστε νά γνωρίσουν τόν Χριστό Κύριο, Ὁ Ὁποῖος εἶπε, ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς (Ἰωάννου 8:12).

 

            Εἴθε τό καθαρό φῶς τοῦ Κυρίου μας νά λάμπῃ μέσα στίς καρδιές σας, καί οἱ εὐλογίες Του νά συνοδεύουν ἐσᾶς καί τίς οἰκογένειές σας πάντοτε.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος