Ἀριθ. Πρωτοκόλλου: 33/12

25 Μαρτίου 2012

Παρέλαση Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν Πολιτειῶν Νέας Ὑόρκης, Νέας Ἰερσέης καί Κονέκτικατ.

Προσφιλεῖς μου Ὁμογενεῖς,

Μέ μεγάλη χαρά καί προσδοκία γιά τόν ἑορτασμό τῆς Ἡμέρας Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος, σᾶς προσκαλῶ νά συμμετάσχετε στήν ἐτήσια παρέλασή μας ἐπί τῆς 5ης Λεωφόρου τῆς Νέας Ὑόρκης, ἡ ὁποία θά λάβει χώρα ἐφέτος τήν Κυριακή 25 Μαρτίου. Ἐφέτος μᾶς δίδεται ἡ εὐλογημένη εὐκαιρία νά συνδυάσουμε τόν ἑορτασμό μας τῆς Ἡμέρας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου μέ τήν παρέλασή μας, προσφέροντας μαρτυρία τῆς ἱστορικῆς συνδέσεως αὐτῶν τῶν δύο ἑορτῶν καί τῆς σημασίας τῆς σχέσεως τῆς κληρονομιᾶς καί πίστεώς μας ὡς Ἑλληνορθοδόξων Χριστιανῶν.

Τήν ἡμέρα αὐτή, θά ἐπιβεβαιώσουμε ὅτι προτεραιότητά μας ἀποτελεῖ ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ καί ἡ προσφορά εὐγνωμοσύνης καί δοξολογίας γιά τό ὑπέροχο ἔργο Του τῆς σωτηρίας μας διά τοῦ Χριστοῦ. Θά ἑορτάσουμε τόν τρόπο κατά τόν ὁποῖο ὁ Χριστός ἐτίμησε καί ἁγίασε τήν ἀνθρώπινη ὑπόστασή μας γενόμενος ὁ Ἴδιος κατά σάρκα ἄνθρωπος, καί θά προσφέρουμε τήν εὐλάβειά μας πρός τήν Θεοτόκο γιά τήν ἀφοσίωσή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Θά ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τή συνειδητοποίηση τῆς ἐλευθερίας μας ὅπως μᾶς ἀπεκαλύφθη ἀπό τόν Θεό, καί θά τιμήσουμε αὐτούς πού ἀγωνίσθηκαν μέχρι θανάτου καί θυσιάσθηκαν ἔτσι ὥστε νά χαιρόμεθα ἐμεῖς αὐτή τήν ὑπέροχη κληρονομιά ἐλευθερίας καί πίστεως. Θά τιμήσουμε τούς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων γιά ἀνεξαρτησία, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι ἡ ἐλευθερία εἶναι ἀπαραίτητη πνευματική καί φυσική προϋπόθεση γιά νά ὑπάρξῃ δικαιοσύνη, εἰρήνη, ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καί ζωή.

Σέ ἀναγνώριση τῆς σημασίας αὐτῆς τῆς ἡμέρας, Ἡμέρας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ ἀγῶνος τοῦ 1821 γιά τήν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος, καί εὐκαιρίας νά καταθέσουμε τήν μαρτυρία μας διά τῆς παρελάσεως στήν 5η Λεωφόρο τῆς Νέας Ὑόρκης, σᾶς προσκαλῶ γιά μιά πλήρη συμμετοχή στήν παρέλαση αὐτή τῶν κοινοτήτων, νεολαιῶν καί ὀργανώσεών σας. Θά ἀρχίσουμε τήν ἡμέρα αὐτή μέ τήν προσφορά λατρείας καί δοξολογίας στό Θεό γιά τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία μας, γιά τήν ἀνεξαρτησία πού κερδήθηκε τό 1821 ἀπό τούς εὐλογημένους πατέρες καί μητέρες μας, καί γιά τήν κληρονομιά ἐλευθερίας πού ἔχουμε ὡς Ἕλληνες καί Ἀμερικανοί. Θά συνεχίσουμε, δέ, καί ὁλοκληρώσουμε τόν ἑορτασμό τῆς 25ης Μαρτίου μέ τήν ἐνθουσιώδη παρουσία μας στήν παρέλαση ἐπί τῆς 5ης Λεωφόρου τῆς Νέας Ὑόρκης. Ἄς διακηρύξουμε δυνατά τήν ἀπέραντη ἀξία τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά τόν σύγχρονο κόσμο.

 

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος

 

 

 

Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἀπό ἄμβωνος τήν Κυριακή Β΄ Νηστειῶν, 11 Μαρτίου 2012, ἤ τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 18 Μαρτίου 2012.