Skip to content. Skip to navigation
Personal tools

Μνήμη τών ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστού ημῶν Ἀναστάσεως

Document Actions

Σεπτεμβρίου 13

Apolytikion of Temple of the Resurrection in the Fourth Tone

Ως τού άνω στερεώματος τήν ευπρέπειαν, καί τήν κάτω συναπέδειξας ωραιότητα, τού αγίου σκηνώματος τής δόξης σου Κύριε, Κραταίωσον αυτό εις αιώνα αιώνος, καί πρόσδεξαι ημών, τάς εν αυτώ απαύστως προσαγομένας σοι δεήσεις, πρεσβείαις τής Θεοτόκου, η πάντων ζωή καί ανάστασις.

Kontakion of Temple of the Resurrection in the Fourth Tone

Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία, ανεδείχθη άπαντας, φωταγωγούσα τούς πιστούς, εν ώ εστώτες κραυγάζομεν, Τούτον τόν οίκον, στερέωσον Κύριε.