Skip to content. Skip to navigation
Personal tools

Ὅσιος Κασιανὸς Ὁ Ρομαῖος

Document Actions

Φεβρουαρίου 28

Apolytikion of John Cassian in the Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Πάτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελείσθαι δέ ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Κασσιανέ τό πνεύμά σου.

Kontakion of John Cassian in the First Tone

Οἰ λόγοι σου σοφέ, οὐρανίου κασσίας, ὀσμὴν πνευματικήν, διαπνέουσι κόσμῳ· φιάλαι γὰρ ὤφθησαν, ἀρωμάτων ὠς γέγραπται, σιαγόνες σου, αἰ ἀναπτύσσουσαι πᾶσιν, τὰς ἐν Πνεύματι, πνευματικὰς ἀναβάσεις, Κασσιανὲ Ὄσιε.