Skip to content. Skip to navigation
Personal tools

Κῦρος καὶ Ἰωάννης Ἁνάργυροι

Document Actions

Ιανουαρίου 31

Apolytikion of Unmercenaries Cyrus & John in the Plagal of the First Tone

Τὰ θαύματα τῶν Ἁγίων σου Μαρτύρων, τεῖχος ἀκαταμάχητον ἡμῖν δωρησάμενος, Χριστὲ ὁ Θεός, ταὶς αὐτῶν ἱκεσίαις, βουλὰς Ἐθνῶν διασκέδασον, τῆς Βασιλείας τὰ σκῆπτρα κραταίωσον, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Kontakion of Unmercenaries Cyrus & John in the Third Tone

Ἐκ τῆς θείας χάριτος, τὴν δωρεὰν τῶν θαυμά των, εἰληφότες Ἅγιοι, θαυματουργεῖτε ἀπαύστως, ἅπαντα ἡμῶν τὰ πάθη, τὴ χειρουργία, τέμνοντες τὴ ἀοράτω, Κῦρε θεόφρον, σὺν τῶ θείω Ἰωάννη, ὑμεῖς γὰρ θεῖοι ἰατροὶ ὑπάρχετε.