Skip to content. Skip to navigation
Personal tools

Πελαγία, Μάρτυς

Document Actions

Μαίου 4

Apolytikion of Martyr Pelagia in the Fourth Tone

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τή φωνή Σέ νυμφίε μου ποθώ, καί σέ ζητούσα αθλώ, καί συσταυρούμαι, καί συνθάπτομαι τώ βαπτισμώ σου, καί πάσχω διά σέ, ως βασιλεύσω συν σοί, καί θνήσκω υπέρ σού, ίνα καί ζήσω εν σοί αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχου τήν μετά πόθου τυθείσάν σοι, Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyr Pelagia in the Second Tone

Καταλιπούσα μνηστήρα τόν πρόσκαιρον, τώ αθανάτω εμφρόνως νενύμφευσαι, καί τούτω ως προίκα προσέφερες, αγνείαν άμα καί πόνους αθλήσεως, διό σε Πελαγία γεραίρομεν.