Skip to content. Skip to navigation
Personal tools

Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος

Document Actions

Ιανουαρίου 19

Apolytikion in the First Tone

Τής ερήμου πολίτης, καί εν σώματι Άγγελος, καί θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Μακάριε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τούς νοσούντας, καί τάς ψυχάς τών πίστει προστρεχόντων σοι, Δόξα τώ δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού πάσιν ιάματα.

Kontakion in the Fourth Tone

Ἐν τῷ οἴκω Κύριος, τῆς ἐγκρατείας, ἀληθῶς σὲ ἔθετο, ὡς πὲρ ἀστέρα ἀπλανῆ, φωταγωγοῦντα τὰ πέρατα, Πάτερ Πατέρων, Μακάριε Ὅσιε.