Skip to content. Skip to navigation
Personal tools

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Νύσσης

Document Actions

Ιανουαρίου 10

Apolytikion of Gregory of Nyssa in the Fourth Tone

Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ΄ ἡμῶν, κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ΄ ἡμῶν. Ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.

Kontakion of Gregory of Nyssa in the Second Tone

Της Ἐκκλησίας ὁ ἔνθεος Ἱεράρχης, καὶ τῆς σοφίας σεβάσμιος ὑμνογράφος, Νύσσης ὁ γρήγορος νοὺς Γρηγόριος, σὺν Ἀγγέλοις χορεύων, καὶ ἐντρυφῶν τῶ θείω φωτί, πρεσβεύει ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.