Skip to content. Skip to navigation
Personal tools

Ἀνυσία Ὁσιομάρτης

Document Actions

Δεκεμβρίου 30

Apolytikion of Great Martyr Anysia in the Fourth Tone

Οσίως ανύσασα, τών αρετών τήν οδόν, τώ Λόγω νενύμφευσαι, ώ Ανυσία σεμνή, καί χαίρουσα ήθλησας, αίγλη δέ απαθείας, λαμπρυνθείσα Μελάνη, ήστραψας εν τώ κόσμω, αρετών λαμπηδόνας, καί νύν ημίν ιλεούσθε, Χριστόν τόν Κύριον.

Kontakion of Great Martyr Anysia in the Third Tone

Ὠς λυχνία διφωτος, τῇ μυστικῇ φωταυγείᾳ ἀληθῶς πυρσεύετε, τὴν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, ἄθλησιν, καρποφοροῦσα μὲν Ἀνυσία, ἄσκησιν, ἐνδεδειγμένη δὲ ἡ Μελάνη· διὰ τοῦτο τῆς ἀφθάρτου, καὶ μακαρίας δόξης ἐτύχετε.