Skip to content. Skip to navigation
Personal tools

Ἐλισάβετ ἡ Θαυματουργή

Document Actions

Απριλίου 24

Apolytikion of Elizabeth the Wonderworker in the Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Μήτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ, καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ επιμελείσθαι δέ ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Ελισάβετ τό πνεύμά σου.

Kontakion of Elizabeth the Wonderworker in the Plagal of the Fourth Tone

Ως παρθενίας τέμενος, καὶ ἀρετῶν θησαύρισμα, τὴν τῶν θαυμάτων βλυστάνεις χρηστότητα, ὤσπερ πηγὴ ἀκένωτος, καὶ ψυχῶν καὶ σωμάτων, Ἐλισάβετ καθαίρεις τὰ ἀρρωστήματα, τῶν εὐλαβῶς ψαλλόντων τῷ κτίσαντι. Ἀλληλούϊα.