Skip to content. Skip to navigation
Personal tools

Κωνσταντῖνος Νεομάρτυρος

Document Actions

Νοεμβρίου 14

Apolytikion in the First Tone

Τόν λαμπρόν γονον Ύδρας καί τής Ρόδου τό καύχημα, καί Νεομαρτύρων τό κλέος, Κωνσταντίνoν τιμήσωμεν, εν ύμνοις καί ωδαίς πνευματικαίς, τήν μνήμην εκτελούντες τήν αυτού, ίνα λάβωμεν πλουσίαν τήν αμοιβήν, παρά Θεού κραυγάζοντες, δόξα τώ σέ δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τώ σε ενισχύσαντι, καί εν υστέροις καιροίς σέ στεφανώσαντι.

Kontakion in the Plagal of the Fourth Tone

Ομολογήσας τόν Χριστόν ευτόλμω στόματι, τών εκ τής Άγαρ τήν απάτην εθριάμβευσας, νεομάρτυς Κωνσταντίνε στερρώς αθλήσας. Αλλ'ως μέτοχος επάθλωεν υπέρ έννοιαν, πάσης βλάβης απολύτρωσαι καί θλίψεως, τούς βοώντάς σοι, χαίροις Μάρτυς αήττητε.