Skip to content. Skip to navigation
Personal tools

Γρηγόριος ὁ Διάλογος, Πάπας Ρώμης

Document Actions

Μαρτίου 12

Apolytikion of Gregory Dialogos, Bishop of Rome in the Fourth Tone

Κανόνα πίστεως καί εικόνα πραότητος, εγκρατείας Διδάσκαλον, ανέδειξέ σε τή ποίμνη σου, η τών πραγμάτων αλήθεια, διά τούτο εκτήσω τή ταπεινώσει τά υψηλά, τή πτωχεία τά πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Γρηγόριε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.